Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü işçi alımı yarın sona eriyor! KPSS ve mülakat yok! – Duyurular & İlanlar

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü işçi alımının yarın sona ereceği açıklandı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alındığı KPSS şartsız personel alımı için adaylara mülakat ya da sınav uygulanmayacağı ifade edildi. Kamu kurumu daimi işçi alımı için detaylar ve başvuru ekranı haberimize eklendi..

Et ve Süt Kurumu bünyesine “Kasap”, “Makine Bakımcısı” ve “Soğutma Sistemi Operatörü” alımı yapılacak. Daimi alımlara son başvurular 21 Haziran Pazartesi 23.5’9’da sona erecek. Peki, Et ve Süt Kurumu personel alım başvuru şartları neler?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10.Kura sonucu işe alım süreci Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü/ Sivas Et Kombinası Müdürlüğünce takip edilecektir.

KASAP ÖZEL ŞARTLAR:

1.MEB onaylı Et İşçiliği  ve Eğitiminden (SEKAP) sertifikası sahibi olmak

2.EBK tarafından verilen Et İşçiliği ve ve Eğitiminden (SEKAP) sertifikası sahibi olmak

3.İŞKUR tarafından düzenlenen  Et İşçiliği ve ve Eğitiminden (SEKAP) sertifikası sahibi olmak

4.Kasaplık alanında Kalfalık veya Ustalık belgesine sahip olmak

5.Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta Et ve Et İşletmeciliği belgesine sahip olmak

6.Bulaşıcı hastalığı olmamak ve sağlık durumunu sağlık raporuyla belgelemek.(Sağlık raporu işe başlamadan önce talep edilecektir.)

MAKİNE BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLAR:

1.Meslek lisesi Makine Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.

2.Meslek Yüksek Okulu Makine bölümü mezun olmak

3.Meslek yüksek okulu Mekatronik bölümü mezun olmak

4.Makine bakım onarım alanında MEB onaylı Ustalık veya Kalfalık belgesine sahip olmak.

5.Sağlık durumunu sağlık raporuyla belgelemek.(Sağlık raporu işe başlamadan önce talep edilecektir.

SOĞUTMA SİSTEMİ OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLAR:

1.Meslek lisesi iklimlendirme sistemleri mezunu olmak

2.Meslek lisesi soğutma sistemleri mezunu olmak

3.Meslek yüksek okulu iklimlendirme ve soğutma bölümü mezunu olmak

4.İklimlendirme ve soğutma alanında ustalık ve kalfalık belgesi sahibi olmak.

5.Sağlık durumunu sağlık raporuyla belgelemek.(Sağlık raporu işe başlamadan önce talep edilecektir.)

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki linke tıkladıktan sonra arama kısmına “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü” yazarak çıkan ilanları tıklamaları yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın