“Endişeliyiz, takipçisiyiz” – Lüleburgaz Görünüm Gazetesi – Gündem & Magazin


TÜBAKKOM ve Kırklareli Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nca kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğinin endişeyle gözlemlendiği belirtildi. Avukat Gül Birgül Gülsüm; “Yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Çınar TÜRKMEN

TÜBAKKOM ve Kırklareli Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Lüleburgaz Adliyesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadın Hakları Komisyonu’ndan Avukat Gül Birgül Gülsüm ve baro üyesi avukatların katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, kadınların Cumhuriyetle, Anayasa, yasalar ve Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olunacağı kaydedildi.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, sürdürülebilir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, yasaları uygulamaya çağırdıkları kaydeden Avukat Gül Birgül Gülsüm; “Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlarına karşı yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda, kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz. İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı bir şekilde çekinilmesi, Türk Medeni Kanunuyla ve 6284 sayılı Yasa ve Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerinin yapılacağının kamuoyunda sürekli gündemde tutulması, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet derslerinin müfredatlardan çıkartılması, kadını özgür birey olarak görmeyip, sadece aile içinde bir birey olarak sınırlandıran zihniyetin oluşmasına yol açan politik uygulamalar gibi nedenlerle kadınlar daha fazla şiddete açık hale getirilmektedir” dedi.

“YASAL DÜZENLEMELER UYGULAMAYA YANSIMIYOR”

Avukat Gülsüm, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın önemini bildiklerini ancak ülkedeki yasal düzenlemelerin uygulamalara yansımadığını ifade etti.

Gülsüm şu görüşlere yer verdi; “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi Devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının korunması temel bir politika olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında, toplumsal zihniyetin değiştirilmesi  de çok önem arz etmektedir Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMEK KADINLARI KORUMASIZ BIRAKTI”

Ülkede kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik çalışmalara destek olunması ve İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı olarak çekinilmesinin  kadına yönelik şiddette kadınları korumasız bıraktığını ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını gördüklerini belirten Gülsüm; “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı Kanun, Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, Aile Hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir. Her gün olduğu gibi, kadınların Cumhuriyetimizle, Anayasa’mız, yasalarımız ve Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe sokulması için talepkâr olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

 

Bu haber 84 defa okunmuştur.

//

Bir cevap yazın