Memurlar neler istedi? İşte Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda ele alınanlar! – Duyurular & İlanlar


İşte Memur-Sen’in gündeme getirdiği konular:

1. Kamu görevlilerinin alım gücünde meydana gelen kayıplar tamir edilmelidir.

2. 4688 sayılı Kanun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır, reform şarttır. 4688’de emek dostu, hak ve hukuk dostu bir kimliğe büründürülmelidir.

3. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde vakit kaybedilmemelidir. Kamuya güven veren, millet nezdinde güvenilir devlet sonucu üreten bir kamu personel sistemi dizaynı için sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi elzemdir.

4. Ek göstergelere ilişkin düzenleme; adil sonuç üreten, kapsayıcı bir biçimde hayata geçirilmelidir. Toplu Sözleşmede hüküm altına aldığımız 3600 Ek Gösterge çalışmasını da yetkili konfederasyon olarak paydaş, katkı ve katılım sunarak gerçekleştireceğiz.

5. Kaliteli kamu hizmeti için; matrahların geçmiş yılları da kapsayacak şekilde yükseltilmesi sağlanmalı ya da oran %15’te sabitlenmeli, kamu görevlileri yılın başı ile sonu arasında gelir kaybı yaşamamalı.

6. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldıırlması: YHS personelinin tamamı öğrenim durumlarına ve kıdemlerine bağlı olarak diğer hizmet sınıflarıyla ilişkilendirilmelidir.

7. Derece ve kademe sınırlaması kaldırılması.

8. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak yapılmalıdır. Boş kadrolara geçiş için görevde yükselme sınavı merkezi sistemle yapılması.

9. Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunlar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin sadece kitabi bilgisini ölçme yerine özgürlükçü, rekabetçi, yenilikçi, çözüm ve sonuç odaklı sisteme öncelik verilmelidir.

10. Kılık-kıyafet düzenlemesine ilişkin yasaklara son verilmelidir. Darbe dönemi kalıntısı, çağdışı kılık-kıyafet yönetmeliği ortadan kalkmalıdır.

11. Yıllık izinler hesaplanırken cumartesi, pazar ve resmi tatil olan dini ve milli bayram günleri izinden sayılmamalıdır.

14.Enformasyon Memuru kadrosunun Turizm Araştırmacısı olarak değiştirilmesi,

15..Sanat Tarihçi kadrosu ihdas edilmesi

16.Restoratör kadrosusuna Restoratör ve Konservatör olarak değiştirilmesi,

17.Sanat kurumlarına (DOB ve DT)Atölye Şefi kadrosu tahsis edilmesi,

18..Başta kütüphaneler olmak üzere eleman ihtiyacı olan birimlere yeni personel istihdam edilmesi,

19..Kadroları DÖSİMM de memur olup filen sanatçı olarak görev yalanlara sanatçı kadrosu verilmesi.

Bir cevap yazın